Değerli Akademisyenlerimiz,

2023 yılı faaliyetlerinize ilişkin 29.01.2024  tarihinde açıklanan Akademik Teşvik Ödeneği Sonuçlarına itirazda bulunmayacak araştırmacılarımızın ATÖSİS üzerinden “İtiraz Formu Üret” modülünü kullanma yükümlülüğü bulunmamaktadır.