Değerli Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının Üyelerimiz,

Rektörlük Komisyonunca “Uluslararası Tebliğler” ile ilgili husus, birim komisyon değerlendirmelerini takip eden ilk ÜYK gündemine ileteceğinden;

Birim Komisyonlarının akademik teşvik değerlendirme sürecinde; başvuran araştırmacılardan  “Uluslararası Tebliğler” için Üniversite Yönetim Kurulu Kararı (ÜYK) ilgili kanıtlayıcı belge revizesi istememeleri gerekmektedir.