Birim Komisyon Üyesi Değerli Hocalarımız, 

2023 Akademik Teşvik Başvuru değerlendirme sürecinde  Birim Komisyonlarınızca başvuru değerlendirmelerini  18.01.2024 tarih ve saat 14.00'e kadar tamamlayarak  karar tutanağı, değerlendirme raporu ve puan tablosunun imzalı olarak rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanı, fakültelerde dekan, diğer birimlerde ise müdür onayına sunulması gerekmektedir.